Služby

Vypracování znaleckých posudků o ceně motorových vozidel, resp. o výši majetkové újmy způsobené poškozením motorového vozidla. Znalecké posudky jsou vyhotoveny nestranně, v nejvyšší kvalitě, v krátkých termínech a tištěny na velmi kvalitním papíru. Standardně je vyhotoven ve dvou originálech ( v případě potřeby je možné dodat i jakýkoliv jiný počet). Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů znaleckých posudků, tak informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb. Znalecké posudky vypracovávám z kteréhokoliv právního účelu, např.

Služby pro pojištěné, resp. poškozené:

Služby pro pojistitele

Služby pro opravce:

Termíny

Znalecký posudek musí být dle vyhlášky zpracován do 30 dnů.
Běžně posudek vypracovávám rychleji, tedy do 1 týdne po prohlédnutí vozidla, za předpokladů doložení nutných dokumentů.

Nabídka "24"

V naléhavých případech jsem schopen provést znalecký posudek standardního rozsahu do 24 hod po prohlédnutí vozidla za předpokladů doložení nutných dokumentů.