Vítáme Vás na webu odhadů a znaleckých posudků. Jsme připraveni pro Vás v krátkých termínech vypracovat znalecký posudek, odhady majetku a provést ocenění movitého majetku i ocenění nemovitostí. Obraťte se na nás vždy, když budete potřebovat kvalifikovaný znalecký posudek nebo ocenění Vašeho majetku.

Ceník

Ceny za vyhotovení znaleckých posudků se řídí platnými ustanoveními Zákona č. 36 z roku 1967 (Zákon o znalcích a tlumočnících) a navazující prováděcí Vyhláškou č. 37 z roku 1967 (Vyhláška ministra spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících).

Při zpracování posudků pro státní orgány (soudy, policie ČR)

Cena za hodinu pracovního výkonu je stanovena v souladu s výše citovanými předpisy v rozpětí od 100,- Kč do 350,-Kč, a to v závislosti na náročnosti a rozsahu znaleckého posudku. K tomu jsou dále připočteny náhrady cestovních a jiných výdajů, a to podle obecných předpisů o náhradě cestovních, stěhovacích a jiných výdajů při pracovních cestách.

Ceny za ocenění vozidel

Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je velmi obtížné, jednoznačně určit výši odměny za jednotlivé úkony. Výše odměny bude stanovena na základě náročnosti, počtu oceňovaných vozidel, objemu činností a požadované dokumentaci.
Např. ocenění osobního vozidla stojí 1 500,- až 2 000,- Kč, nákladní 2 000- až 2.500,-Kč. Ceny jsou včetně DPH.

Ceny za ocenění ostatního movitého majetku

Cenu této služby stanovuji vždy na základě konzultace s klientem, vzájemná dohoda se odvíjí podle specifikace oceňovaných předmětů a počtu položek.

Ing. Petr Žižlavský
Pohořelice 40
763 61 Napajedla

mobil: (+420) 777 070 340
email: zizpetr@volny.cz

Možnost vyhotovení znaleckého posudku do druhého dne!
© 2009 | Všechna práva vyhrazena. Ing. Petr Žižlavský
www.posudky-zizlavsky.cz zizpetr@volny.cz
vytvořilo Anything Studio